Historik

100% drifttid
Inga händelser på ungefär 2 månader!
DNS Outage
Flinks API Services / Production
Inga händelser på 28 dagar!
Production API - Degraded
Flinks API Services / Production
Inga händelser på 2 månader!
US Institutions Degraded
Flinks API Services / Production
Inga händelser på 5 dagar!
Degraded service - Production API
Flinks API Services / Production
Inga händelser på 18 dagar!
Bank of America Degraded
Major Financial Institutions - USA / Bank of America
Inga händelser på 3 dagar!
Degraded service - Production API
Flinks API Services / Production
Inga händelser på 6 dagar!
Degraded service - Production API
Flinks API Services / Production
Inga händelser på ungefär en månad!
Scotiabank Degraded
Flinks API Services / Production
Inga händelser på ungefär 2 månader!
Portal Degraded
Flinks API Services / Production
Inga händelser på 2 dagar!
Degraded Service
Flinks API Services / Production
Inga händelser på 18 dagar!
CoastCapital Degraded
Major Financial Institutions - Canada / CoastCapital
Inga händelser på 9 dagar!
CoastCapital Degraded
Major Financial Institutions - Canada / CoastCapital